Portefeuillestrategie en verkoop

portefeuillestrategie verkoop corporaties Kopen naar Wens

De nieuwe Woningwet noodzaakt corporaties tot een stevige herbezinning op de portefeuillestrategie. Dat is niet alleen belangrijk voor de financiële continuïteit, maar ook om ...