Adviesbureau voor corporaties en gemeenten

Woonlab is een adviesbureau op het gebied van de volkshuisvesting. We adviseren en begeleiden woningcorporaties, gemeenten en maatschappelijke organisaties bij de ontwikkeling van vitale woongebieden en op het terrein van organisatieontwikkeling en governance
 
 

Hans van den Hombergh, Maurice van Noordenne en Alex Grashof (vlnr).

 

De missie van Woonlab

Woonlab stimuleert en organiseert ontwikkelkracht in de volkshuisvesting. We zien en benutten unieke kwaliteiten van mensen en organisaties en creëren daarmee kracht om te veranderen en te groeien. Met en voor opdrachtgevers brengt Woonlab vernieuwing en verbetering tot stand in organisaties, governance en gebiedsontwikkeling.
 

Werkwijze

De interventie of begeleiding van Woonlab varieert van voorbereiding en begeleiding van een eenmalige werkbijeenkomst tot het doorvoeren van organisatiewijzigingen of transformatie van wijken en locaties. Woonlab levert daarin toegevoegde waarde als adviseur, proces- of projectmanager.