Thema's

Volkshuisvesting

Woonlab richt zich op het vernieuwen en verbinden van organisaties in de volkshuisvesting. Organisaties zoals woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties die zich inzetten voor mensen die aangewezen zijn op goedkope en betaalbare huisvesting. Bijvoorbeeld omdat ze een lager inkomen hebben, starten op de woningmarkt, een handicap hebben of als vluchteling in Nederland verblijven.
 

Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling is essentieel om in te kunnen spelen op externe veranderingen en om als organisatie succesvol te zijn en te blijven. Dat begint bij beseffen wat er buiten gebeurt, wat dat betekent voor de ambities en doelen en hoe je daarin de juiste keuzes kunt maken.
Woonlab kent de dilemma’s en uitdagingen waar woningcorporaties, gemeenten en vastgoedpartijen voor staan. We adviseren en begeleiden hen bij het vinden van een nieuwe koers en helpen hen bij het oplossen van vraagstukken op het gebied van bestuur, management en organisatie.
 

Gebiedsontwikkeling

Wijkkansen benutten en waarde ontwikkelen in woonwijken/woonkernen. We adviseren en ondersteunen gemeenten en corporaties bij visieontwikkeling, bij het maken van een gebiedsaanpak en bij gebiedsgerichte interventies.
 
Neem voor meer informatie over deze projecten en projectresultaten contact op met Alex Grashof (alexgrashof@woonlab.nl) of Maurice van Noordenne (mauricevannoordenne@woonlab.nl).