Slimmer Kopen®

Slimmer Kopen® is een kooptussenvorm die mensen met een smalle beurs in staat stelt met korting een woning te kopen van de corporatie.

 

Recht op terugkoop

Als tegenprestatie heeft de corporatie het eerste recht om de woning terug te kopen. Vanaf oktober 2010 is het voor corporaties ook mogelijk om voor een terugkoopplicht te kiezen.
 
De corporatie ontvangt de gegeven korting terug. Tevens deelt de corporatie in de winst en het verlies bij terugkoop.
 

Gebruiksrecht Slimmer Kopen®

Slimmer Kopen® is ontwikkeld door woningcorporatie Trudo uit Einhoven. U als corporatie kunt ook het gebruiksrecht van Slimmer Kopen® verwerven. Tegen een vergoeding krijgt u de beschikking over een compleet pakket aan contracten, documenten en bijbehorend verkoopmateriaal.

 

Vragen over Slimmer Kopen®

Woonlab begeleidt voor Trudo de uitgifte van licenties Slimmer Kopen®. Ook voorziet Woonlab in gerichte adviezen over de manier waarop u Slimmer Kopen® met succes aan de man brengt bij uw eigen personeel
en lokale partijen als notarissen, makelaars en
banken. Woonlab faciliteert een full-service helpdesk voor alle vragen omtrent Slimmer Kopen®. De helpdesk is beschikbaar gedurende de looptijd van het gebruiksrecht van de licentiehouder.
 
www.slimmerkopenvoorcorporaties.nl
 

Voordelen van Slimmer Kopen®

Belangrijke voordelen van Slimmer Kopen®:

  • een eigen woning voor mensen met een smalle beurs;
  • kopers krijgen meer kwaliteit voor dezelfde prijs;
  • een zorgvuldige verkoopaanpak;
  • de oplossing voor een stagnerend verkoopprogramma;

  • meer armslag voor investeringen in de woningvoorraad;
  • het verkochte bezit blijft beschikbaar voor sociale huisvesting;
  • voor borging afspraken is geen erfpacht nodig.