Het verhaal van de gekookte Kikker
 
                        
 
Een bioloog die geïnteresseerd was in de effecten van temperatuurstijging heeft eens een experiment uitgevoerd met kikkers om te testen waar hun temperatuurgrens ligt. Het zijn immers amfibieën die bijna overal voorkomen en zich perfect kunnen aanpassen aan hun omgeving. De eerste kikker deed hij in een ruime glazen kom met koud water. De glazen bol was ondiep. De Kikker zou er gemakkelijk uit kunnen springen. De glazen kom zette hij op een zacht vuurtje. Vervolgens verhoogde hij de watertemperatuur telkens met 5 graden celsius en stopte er vervolgens een andere kikker bij in. Hoe warm het water ook werd, de kikkers bleven allemaal zitten. Op een zeker moment stopte de bioloog weer een kikker in het inmiddels erg warme water. Maar deze kikker sprong er onmiddellijk weer uit. Hij probeerde nog een andere kikker, maar hierbij gebeurde precies hetzelfde. De kikkers die nog steeds in het hete water zaten waren inmiddels helemaal suf geworden. Niet in staat om ook maar iets te doen. Hier stopte de bioloog zijn experiment. Anders zouden ze door oververhitting zijn omkomen.
 
Het verhaal van de gekookte Kikker kan op een aantal manieren worden uitgelegd. Wat het in ieder geval aangeeft is dat veranderingen anders of harder kunnen gaan dan je zelf in de gaten hebt. Dat ze in eerste instantie zelfs lekker warm kunnen aanvoelen. Maar dat ze, als je niet uitkijkt, fatale gevolgen kunnen hebben voor je eigen toekomst. Alleen die ene kikker van buiten, die snel weer uit de kom springt, voelde dat er iets goed mis was. Dat ondanks de aanwezigheid van zijn soortgenoten, zijn grens is bereikt en hij een andere plek zal moeten opzoeken.
 
Trage processen en toekomstgericht handelen
 
De toekomst zit vol kansen maar ook onzekerheden. Wie de kansen ziet kan ze benutten. Wie onzekerheden ziet en doorgrondt kan zich tijdig prepareren. De realiteit van veel ontwikkelingen in de volkshuisvesting is dat ze aan de oppervlakte niet zo direct zichtbaar zijn. Het zijn trage processen, ze gaan sluipenderwijs, maar hebben een grote invloed. De reputatie van woonbuurten, inkomenszekerheid van bepaalde beroepsgroepen, de mate van overheidsregulering en marktwerking, de legitimiteit van (schijnbaar) gevestigde instituties, technologische veranderingen hebben hun weerslag op ons dagelijks leven en werken. Om er grip op te krijgen is het steeds weer van belang om belangrijke ontwikkelingen concreet in kaart te brengen en hun impact op het eigen werkveld te door denken. Ook voor gemeenten en corporaties is het steeds belangrijker om toekomstgericht te werken. Om in de dagelijkse hectiek de toekomst mee te nemen. Om steeds een aanpak te kiezen die leidt tot volkshuisvestingsresultaten die voor onze toekomst van belang is.
 
Kijk onder ondernemen, innoveren of gebiedsontwikkeling hoe Woonlab u kan helpen om in uw dagelijkse praktijk de toekomst mee te nemen.